Showing all 2 results

เฝือกลม เฝือกสูญญากาศ 3 ชิ้นชุด (สีฟ้า)

เฝือกลมสูญญากาศ 1 ชุด 3 ชิ้น

Model : NFA-2B00, NFA-3B00, NFA-4B00

เฝือกลมสูญญากาศสำหรับใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บกระดูก
วัสดุภายใน บรรจุเม็ดพอลิสไตรีน ภายในแบ่งเป็นช่องๆเพื่อให้เม็ดพอลิสไตรีนไม่รวมตัวกัน และง่ายต่อการใช้งาน
วัสดุภายนอก ทำจาก TPU ใช้งานทำความสะอาดง่าย
สามารถผ่านการ X-ray , MRI ,CT scan ได้ เนื่องจากไม่มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะ

ประกอบด้วย :

  • เฝือกดามแขน 1 ชิ้น
  • เฝือกดามขา 1 ชิ้น
  • เฝือกอเนกประสงค์ 1 ชิ้น
  • กระบอกดูดลมอลูมิเนียม 1 ชิ้น
  • กระเป๋ากันน้ำ 1 ใบ

SKU : C-160424-01

เฝือกลม เฝือกสูญญากาศ 3 ชิ้นชุด (สีส้ม)

เฝือกลมสูญญากาศ 1 ชุด 3 ชิ้น

Model : DA-02443

เฝือกลมสูญญากาศ ทำจากวัสดุ Vinyl covered nylon สามารถผ่านการ X-ray ได้ สีส้ม

ประกอบด้วย :
เฝือกดามแขน 1 ชิ้น
เฝือกดามขา 1 ชิ้น
เฝือกอเนกประสงค์ 1 ชิ้น
กระบอกดูดลมอลูมิเนียม 1 ชิ้น
กระเป๋ากันน้ำ 1 ใบ

SKU : C-160424