เครื่องกระตุกหัวใจ รุ่น HeartSave AED-M

HeartSave AED-M

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบมีจอแสดงผล

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ.277/2562

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า PRIMEDICTM HeartSave AED-M เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เหมาะสำหรับ บริเวณพื้นที่ที่อยู่อาศัย ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ

IP Standard: ตัวเครื่องได้รับมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP55

รายละเอียด

Features

  • ภาษาให้เลือกถึง 4 ภาษา
  • แบตเตอรี่ลิเธียม (Akupak LITE)
  • การ์ดเมมโมรี่แบบ Compact flash

คำเตือน  :  อ่านฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

  1. แสดงสถานะหน่วยความจำของ CF card ความต้านทางของผู้ป่วย ,เวลา, สถานะไมโครโฟน สถานะแบตเตอรี่ที่มีอยู่
  2. อัตราการเต้นของหัวใจ
  3. จำนวนครั้งการกระตุ้นหัวใจ
  4. จำนวนครั้งของภาวะ VF ที่ตรวจพบ
  5. แสดงช่วงระยะเวลาการเปิดใช้งาน
  6. แสดงผล ECG คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  7. คำแนะนำให้ปฏิบัติตาม

1. MONITOR/OPERATION

Easy-to-use AED with a 4.7″ blue-mode monitor, Voice prompts and metronome are displayed throughout the defibrillation process.

2. PEDIATRIC BUTTON

Adjustment of the device setting, especially for pediatric application.

3. SHOCK BUTTONCG

Real one-button operation. Once analysis is complete and the device has been cleared for use, defibrillation is triggered by pressing the shock button.

4. CONNECTOR SOCKET

Connection point for pre-connected electrode or ECG monitoring cable (Not included in the unit)

5. STATUS DISPLAY

The active status display informs the user about the usability of the device and battery Automatic self-tests that it is always ready for operation.

6. BATTERY COMPARTMENT AND ACCESS TO SAVECARD

Easy release to replace the energy module (PRIMEDIC AkuPak LITE and battery 6) and access to SaveCard. The SaveCard (memory card) automatically stores all resuscitation data.

7. SETUP MENU

Individual user configurations; user instructions are selectable in 4 languages.